Coca-Cola od wielu lat stosuje politykę odpowiedzialnego marketingu. Wyraża się ona między innymi następującymi działaniami:

  • Nie reklamujemy naszych produktów w czasie antenowym przeznaczonym dla dzieci poniżej 12. roku życia. To rodzice i opiekunowie decydują, co piją i jedzą ich dzieci.
  • W naszych reklamach nie wykorzystujemy udziału lub wizerunku dzieci poniżej 12. roku życia.
  • Ograniczamy ofertę produktową skierowaną do szkół.