Coca-Cola od wielu lat stosuje politykę odpowiedzialnego marketingu. Wyraża się ona między innymi następującymi działaniami:

  • Nie reklamujemy naszych produktów w czasie antenowym przeznaczonym dla dzieci poniżej 12. roku życia. To rodzice i opiekunowie decydują, co piją i jedzą ich dzieci.
  • W naszych reklamach nie wykorzystujemy udziału lub wizerunku dzieci poniżej 12. roku życia.
  • Ograniczamy ofertę produktową skierowaną do szkół.

The Coca-Cola Company jest jednym z inicjatorów EU Pledge - dobrowolnego zobowiązania wiodących firm sektora spożywczego działających na terenie Unii Europejskiej. Celem tej inicjatywy jest zmiana przekazów reklamowych promujących żywność i napoje, skierowanych do dzieci w wieku poniżej 12 lat w Unii Europejskiej. Zobowiązanie EU Pledge zrzesza 21 firm, stanowiących reprezentację niemal 85% spożywczego rynku europejskiego, których wspólnym celem jest ograniczenie wpływu treści reklamowych produktów zawierających sól, cukier i tłuszcz na dzieci.

Działania reklamowe Coca-Cola w krajach UE w 2017 roku osiągnęły 96,2 % zgodności z podjętymi zobowiązaniami w ramach EU Pledge w przypadku reklam telewizyjnych. Natomiast w przypadku serwisów społecznościowych, jak i firmowych stron internetowych wskaźnik ten wyniósł 100%.

W 2018 roku inicjatywa EU Pledge została rozszerzona o mechanizm, za pomocą którego uczestnicy życia społecznego i organizacje mają możliwość zgłoszenia swoich uwag dotyczących zgodności komunikacji marketingowej firmy z podjętym przez nią zobowiązaniem. Taka możliwość zwiększa przejrzystość i odpowiedzialność podejmowanych działań. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj (po angielsku). W przypadku uwag kliknij tutaj (formularz w języku angielskim).