Coca-Cola Company
Coca-Cola Company prowadzi tę stronę na Twój prywatny użytek.
Możesz pobierać materiały prezentowane na tej stronie wyłącznie do własnych, prywatnych i niekomercyjnych celów (nie dotyczy materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy), pod warunkiem, że zachowasz w nich wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje dotyczące zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez upoważnienia udzielonego przez Coca-Cola Company na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy tekstów, obrazów oraz plików audio i wideo.

Warunki i zastrzeżenia wymienione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników strony. Dostęp do strony lub korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki i zastrzeżenia:

Znaki towarowe i prawa autorskie
"Coca-Cola" oraz inne marki produktów prezentowanych na tej stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi Coca-Cola Company.

Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można ujrzeć lub przeczytać na tej stronie są - o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej - chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Coca-Cola Company i osób trzecich uczestniczących w tworzeniu tej strony.

Odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych
W zakresie, w jakim dopuszczają to przepisy prawa właściwego, Coca-Cola Company wyklucza odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron i/lub witryn, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszej witrynie internetowej.

Ograniczenie odpowiedzialności
Cała zawartość niniejszej witryny została dostarczona "tak jak jest".
Coca-Cola Company nie ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z tej witryny internetowej.
Coca-Cola Company nie przyjmuje na siebie także żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem z witryny jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, obrazów i plików wideo lub audio.

Przesyłane materiały, pytania i odpowiedzi
Coca-Cola Company nie przyjmuje na siebie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie materiały dostarczone do któregokolwiek z naszych serwerów.

Dane osobowe
Dane osobowe, takie jak Twoje nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, które zostaną nam dostarczone, będą wykorzystywane zgodnie z zasadami naszej POLITYKI OCHRONY POUFNOŚCI. (dostęp za pośrednictwem naszej witryny).

Zmiany warunków i zastrzeżeń
Coca-Cola Company może w dowolnym czasie wprowadzać zmiany do niniejszych warunków i zastrzeżeń aktualizując informacje zamieszczone na tej stronie. Ponieważ takie zmiany są dla Ciebie wiążące, powinieneś okresowo odwiedzać tę stronę, by zapoznać się z aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.

Coca-Cola Company, październik 2005r.