Aktualizacja: 28.08.2018

I. Polityka Prywatności – Postanowienia Ogólne 

Poniższa polityka prywatności ("Polityka Prywatności") przedstawia naszą politykę w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych, które gromadzimy poprzez naszą stronę internetową pod adresem cocacola.com.pl ("Strona Internetowa").

NV Coca-Cola Services SA, z siedzibą w Chaussée de Mons 1424, 1070 Bruksela ("CCS"), jest administratorem danych (w rozumieniu Rozporządzenia UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz o swobodnym przepływie takich danych, uchylającego Dyrektywę 95/46/EC, zwanego dalej "Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych"), odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku ze Stroną Internetową (dalej "my", "nas" i "nasz").

II. Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego?

Przetwarzamy dane osobowe gromadzone przez Stronę Internetową. Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).

1.       Wizyty na Stronie Internetowej

Gromadzimy poniżej wymienione dane osobowe, kiedy odwiedzasz Stronę Internetową, bez względu na to, czy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem tej Strony:                                                                                                                                                                                                                         

 • adres IP
 • informacje dotyczące Twojego urządzenia (np. wielkość ekranu)
 • ID użytkownika w serwisie (społecznościowym), jeśli dotyczy
 • lokalizacja
 • korzystanie ze Strony Internetowej (tj. rodzaj Twojej aktywności na naszej Stronie)
 • treści publiczne, które mogłeś zamieścić w serwisach (społecznościowych) (np. zdjęcia, uwagi, nazwy                                                                                                                                                                                                            

Będziemy wykorzystywać Twój adres IP, jak również cookies, do gromadzenia tych danych osobowych:

 • Adres IP: Twój adres IP (protokół internetowy) to niepowtarzalny numer dla Twojego komputera, który jest automatycznie przyporządkowywany do niego przez Twojego Dostawcę Usług Internetowych. Za każdym razem, kiedy odwiedzasz Stronę Internetową, Twój adres IP jest automatycznie rejestrowany i zapisywany w naszych plikach dziennika serwera, co wskazuje godziny, o których odwiedziłeś witrynę internetową, oraz konkretną stronę/strony, które przeglądałeś. Przetwarzanie Twojego adresu IP zostało wyjaśnione w naszej Polityce Cookies dostępnej tutaj https://www.cocacola.com.pl/cookie-policy . Z wyjątkiem przypadków, w których przetwarzanie Twojego adresu IP jest ściśle niezbędne do zapewnienia właściwego działania Strony Internetowej lub do świadczenia na rzecz Ciebie usług, o które prosiłeś, możesz wyrazić zgodę lub odmówić zgody na przetwarzanie przez nas Twojego adresu IP do każdego odrębnego celu, wchodząc do naszego Centrum Preferencji https://id.coke.com
 • Cookies: przetwarzanie Twoich danych osobowych mające miejsce wskutek zastosowania cookies zostało wyjaśnione w naszej Polityce Cookies dostępnej tutaj https://www.cocacola.com.pl/cookie-policy . Z wyjątkiem przypadków, w których przetwarzanie Twoich danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem cookies jest ściśle niezbędne do zapewnienia właściwego działania Strony Internetowej lub do świadczenia na rzecz Ciebie usług, o które prosiłeś, możesz wyrazić zgodę lub odmówić zgody na stosowanie przez nas cookies do każdego odrębnego celu, wchodząc do naszego Centrum Preferencji https://id.coke.com                                                                                                                                                                                                       

Ogólnie, w celu uzyskania dostępu do Strony Internetowej nie będzie od Ciebie wymagane zalogowanie się lub podanie danych osobowych. Zalogowanie się może być wymagane w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji.

2.       Specjalne funkcje, opcje i inne cele

Dodatkowo oprócz danych określonych w punkcie 1 powyżej, przetwarzamy również następujące dane osobowe, do celów opisanych poniżej

 • podstawowe dane osobowe (imię / nazwisko / wiek)
 • adres do wysyłki
 • reakcja na wiadomości marketingowe (np. czy je otwierasz, na jakie linki klikasz)
 • adres e-mail
 • numer telefonu

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do następujących celów:

a.     Odpowiedź na Twoje wnioski / kontakty powiązane z administrowaniem  

 • Wykorzystujemy dane do odpowiedzi na Twoje zapytania, wątpliwości i uwagi oraz w celu realizacji Twoich wniosków  

Masz możliwość skontaktowania się z nami przez Stronę Internetową. Jeśli wyślesz wiadomość przez Stronę Internetową, wykorzystamy Twoje dane osobowe jako pomocne w odpowiedzi na ewentualne zapytania, sugestie i reklamacji, jakie możesz zgłosić.

Nie będziemy przesyłać żadnych wniosków lub zapytań do stron trzecich z wyjątkiem przypadków reklamacji związanych z produktem, które przekażemy do odpowiedniej firmy butelkującej, Coca-Cola HBC Polska.

Podstawa prawna przetwarzania: Nasze uzasadnione interesy w odpowiadaniu na Twoje zapytania.  

 • Wykorzystujemy dane do wysyłania Ci informacji administracyjnych, np. informacji dotyczących Strony Internetowej oraz zmian naszych warunków, zasad i polityk

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do dostarczania Ci istotnych informacji dotyczących Strony Internetowej, Twoich transakcji oraz wszelkich zmian naszych warunków, naszych zasad lub niniejszej Polityki Prywatności ("Istotne E-maile").

Podstawa prawna przetwarzania: Nasze uzasadnione interesy w informowaniu Cię e-mailem o zmianach na naszej Stronie Internetowej, zmianach naszych warunków, naszych zasad lub niniejszej Polityki Prywatności.

b.    Wysyłanie wiadomości marketingowych

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do wysyłania do Ciebie wiadomości z zakresu marketingu bezpośredniego e-maili i powiadomień push. W wyżej wymienionych wiadomościach jesteś informowany o promocjach lub innym podobnym działaniu, związanym z produktami i usługami pod marką Coca-Cola i markami podmiotów powiązanych, oraz jesteś proszony np. o wypełnienie kwestionariuszy i ankiet.

Do naszych wiadomości marketingowych należy nasz newsletter, na który możesz się zapisać. W przypadku zapisu na nasz newsletter stosujemy metodę "dwukrotnej zgody”. Oznacza to, że wysyłamy potwierdzenie na adres e-mail podany przez Ciebie, z prośbą o potwierdzenie chęci zapisu na newsletter. Jeśli nie wyślesz potwierdzenia w ciągu 48 godzin, Twój wniosek zostanie automatycznie usunięty. Przed przysłaniem Ci naszego newslettera musisz podać adres e-mail oraz wiek. Te informacje będą wykorzystywane wyłącznie do tego celu. Wykorzystamy Twoje informacje o wieku do sprawdzenia, czy masz powyżej 16 lat (art. 8 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych). Niestety, nie możemy wysyłać naszego newslettera nikomu w wieku poniżej 16 lat. Twoje informacje o wieku zostaną usunięte niezwłocznie po zarejestrowaniu się przez Ciebie. Będziemy przechowywać Twój adres e-mail do czasu ewentualnej rezygnacji przez Ciebie z newslettera, i usuniemy go po tej rezygnacji.

Podstawa prawna przetwarzania: Twoja zgoda oraz [par. 14 ust. 1 Ustawy o Telemediach (Telemediengesetz, TMG)]

Możesz wyrazić zgodę lub odmówić zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych wykorzystując pulpit dotyczący prywatności dostępny na Stronie Internetowej (musisz jedynie kliknąć na odpowiednią kratkę, jeśli chcesz otrzymywać wiadomości marketingowe, oraz “odznaczyć’ odpowiednią kratkę w tej tabeli, jeśli sobie ich nie życzysz).

Możesz wycofać swoją zgodę na otrzymywanie wiadomości w ramach marketingu bezpośredniego klikając na link "Zrezygnuj" na dole każdego e-maila marketingowego lub “odznaczając’ odpowiednią kratkę na pulpicie dotyczącym prywatności.

Możesz nas również zawiadomić, że chciałbyś wycofać swoją zgodę, e-mailem, dzwoniąc do nas lub pisząc, z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w punkcie VII  niniejszej Polityki Prywatności.

c.     Analiza danych w celu ustalenia trendów oraz udoskonalania produktów i usług Coca-Cola

Gromadzimy Twoje dane osobowe w zagregowanej formie, w celu ustalenia Twojego zaangażowania w związku ze Stroną Internetową (np. aby wiedzieć, jak korzystasz z naszej Strony, kiedy z niej korzystasz, z użyciem jakiego urządzenia) oraz ustalenia Twojej reakcji na nasze wiadomości marketingowe (np. czy je otwierasz, na które linki klikasz), jak również ustalenia ogólnych trendów w zakresie zachowań konsumentów i wzorców zachowań na podstawie tej analizy. Pomaga nam ona lepiej poznać użytkowników Strony Internetowej oraz dopasować tę Stronę do ustalonych preferencji tych użytkowników i również bardziej ogólnie – dopasować produkty i usługi Coca-Cola do ogólnych preferencji użytkowników.

Podstawa prawna przetwarzania: Twoja zgoda  

Możesz wyrazić zgodę lub odmówić zgody na takie gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych do celu przeprowadzania analizy danych dla ustalenia trendów i udoskonalania naszej Strony Internetowej, oraz bardziej ogólnie – produktów i usług Coca-Cola ustawiając swoje preferencje prywatności na pulpicie dotyczącym prywatności, dostępnym na Platformie https://id.coke.com . Musisz jedynie kliknąć na odpowiednią kratkę, jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane do celu umożliwienia nam przeprowadzania analizy danych dla ustalenia trendów i udoskonalania naszej Strony Internetowej, oraz bardziej ogólnie – produktów i usług Coca-Cola, oraz “odkliknąć’ kratkę, jeśli sobie tego nie życzysz. Kratka jest domyślnie niezaznaczona.

Swoją zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych do wyżej wymienionego celu możesz wycofać poprzez wejście na pulpit dotyczący prywatności, dostępny na Platformie, oraz "odkliknięcie” odpowiedniej kratki. O wycofaniu swojej zgody możesz zawiadomić nas również e-mailem, dzwoniąc do nas lub pisząc, wykorzystując dane kontaktowe podane w punkcie VIII niniejszej Polityki Prywatności. Po wycofaniu przez Ciebie Twojej zgody zaprzestaniemy przetwarzania w danym celu.

d.    Transakcje

W przypadku, gdy dokonujesz przez Stronę Internetową transakcji, takiej jak nabycie towaru Coca-Cola, zapisujemy dane do płatności podawane przez Ciebie przy takiej transakcji, wraz z wszelkimi innymi danymi osobowymi, takimi jak adres, na który zakupione przez Ciebie produkty mają zostać wysłane. Twoje dane osobowe lub dane do płatności wykorzystujemy w celu dokonania transakcji i Twojego zakupu.

Podstawa prawna przetwarzania: przetwarzanie Twoich danych osobowych do wykonania transakcji ma miejsce do celu wykonania umowy zakupu z Tobą.

e.     Konkursy, loterie fantowe, badania ankietowe i inne specjalne oferty/ promocje

Przez Stronę Internetową będziemy oferować konkursy, loterie fantowe, badania ankietowe i podobne specjalne oferty/ promocje, które mogą wymagać rejestracji online (w tym Twojego adresu e-mail, ID użytkownika oraz hasła).Poprosimy Cię o określone dane osobowe, kiedy będziesz się rejestrować, lub wygrasz konkurs, loterię fantową, będziesz uczestniczyć w badaniu ankietowym lub innej specjalnej promocji/ ofercie, w celu realizacji akcji aż do jej zakończenia oraz informowania Cię o niej na bieżąco.

Podstawa prawna przetwarzania: przetwarzanie danych osobowych podanych nam przez Ciebie w celu zarejestrowania się w konkursach, loteriach fantowych, badaniach ankietowych lub innej specjalnej promocji/ ofercie do celów podanych powyżej odbywa się w celu wykonania odpowiednich warunków i zasad promocji. 

Powinieneś dokładnie zapoznać się z warunkami (w tym wszystkimi postanowieniami dotyczącymi ochrony danych) we wszystkich konkursach, loteriach fantowych, badaniach ankietowych lub innych specjalnych ofertach/ promocjach, w których możesz brać udział przez Stronę Internetową, ponieważ mogą one zawierać inne istotne informacje o wykorzystaniu Twoich danych osobowych przez nas lub jakiegokolwiek sponsora. Jeśli te warunki i postanowienia dotyczące danych osobowych będą niezgodne z przedstawionymi w niniejszej Polityce Prywatności, nadrzędne będą te inne postanowienia.

f.      Operacje firmy / Fuzje i Przejęcia

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia ewentualnej reorganizacji, fuzji, sprzedaży, realizacji wspólnego przedsięwzięcia, dokonania cesji, przeniesienia lub innego rozporządzenia całością lub dowolną częścią naszej działalności, aktywów lub zapasów (w tym w związku z ewentualnym postępowaniem upadłościowym lub podobnym postępowaniem).

Podstawa prawna przetwarzania: Nasze uzasadnione interesy w realizacji strategii firmy.

g.    Administracja IT

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do diagnozowania problemów z serwerem, administrowania Stroną Internetową i sprawdzania, czy działa ona właściwie.

Podstawa prawna przetwarzania: nasze uzasadnione interesy w administrowaniu naszymi systemami i sieciami IT w celu zapewnienia działania Strony Internetowej pod względem technicznym.

III. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje Dane Osobowe udostępniamy następującym odbiorcom:

 • Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o., co pomaga nam w zarządzaniu naszymi Stronami i w naszej komunikacji z Tobą.
 • Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. , co pomaga nam w zarządzaniu naszymi Stronami i w naszej komunikacji z Tobą.
 • Amazon Web Services, który świadczy usługi hostingowe związane z platformą Strony Internetowej ;
 • Adobe Experience Manager, który świadczy usługi hostingowe związane z platformą obsługującą zapytania "skontaktuj się z nami";
 • Adobe for Campaign Manager, który świadczy usługi hostingowe związane z platformą Strony Internetowej;
 • Mulesoft Support, który zapewnia wsparcie techniczne oraz utrzymanie platformy, na której przechowywane są odpowiedzi na zapytania "skontaktuj się z nami"; 
 • BI Support, który zapewnia wsparcie techniczne oraz utrzymanie platformy, na której przechowywane są odpowiedzi na zapytania "skontaktuj się z nami";
 • MSTR Support, który zapewnia wsparcie techniczne oraz utrzymanie platformy, na której przechowywane są odpowiedzi na zapytania "skontaktuj się z nami;
 • MRM McCann, który (i) zapewnia utrzymanie platformy, na której przechowywane są zapytania "skontaktuj się z nami", (ii) zapewnia wsparcie i zarządza listami zapisów na newslettera, (iii) zarządza bazami danych naszej Strony Internetowej oraz (iv) zapewnia utrzymanie analizy danych;
 • Google Analytics i Google Doubleclick, które śledzą Twoją aktywność na Stronie Internetowej (np. aby dowiedzieć się, w jaki sposób korzystasz z naszej Strony Internetowej, kiedy z niej korzystasz, z użyciem jakiego urządzenia), ustalają ogólne trendy w zakresie zachowań konsumentów i wzorce zachowań na podstawie tej analizy, w celu umożliwienia nam udoskonalania produktów i usług Coca-Cola.
 • Qualtrics, który zarządza naszymi badaniami ankietowymi;
 • Opinion Lab, który zarządza naszymi badaniami ankietowymi;
 • Capgemini, który zapewnia wsparcie techniczne oraz utrzymanie platformy, na której przechowywane są odpowiedzi na zapytania "skontaktuj się z nami";
 • Salesforce, który utrzymuje platformę, na której przechowywane są odpowiedzi na zapytania "skontaktuj się z nami";
 • Triscal, który przechowuje dane osobowe zawarte w zapytaniach "skontaktuj się z nami";  
 • CCA international, który wspiera działania Centrum Obsługi Klienta;
 • Findasense, który wspiera działania Centrum Obsługi Klienta;

IV. Jakie transfery danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy wykonujemy?

Dla osiągnięcia celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności przekazujemy Twoje dane osobowe do poniżej wymienionych krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("Kraje trzecie"), które są uznawane za zapewniające wystarczający poziom ochrony zgodnie z artykułem 45 RODO: USA

Przekazujemy również Twoje dane osobowe do Krajów trzecich, które nie zapewniają wystarczającego poziomu ochrony, takich jak Serbia. W tym przypadku nasze transfery danych podlegają poniżej wymienionym, odpowiednim zabezpieczeniom zgodnie z RODO, w celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych:

- Standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez komisję UE zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO (w celu uzyskania dostępu do decyzji Komisji UE w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących transferów do podmiotów przetwarzających z siedzibą w Krajach trzecich należy kliknąć tutaj); oraz

- Tarcza Prywatności UE – USA. Tarcza Prywatności dla transferów do podmiotów zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych (w celu uzyskania dostępu do decyzji Komisji UE w sprawie Tarczy Prywatności UE - USA należy kliknąć tutaj).

W celu uzyskania wszelkich odpowiednich informacji dotyczących transferów Twoich danych osobowych do Krajów trzecich (w tym odpowiednich mechanizmów transferu), prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres DPO-Europe@coca-cola.com

V.       Inne istotne informacje dotyczące stosowania się przez nas do przepisów o ochronie danych

1.     Specjalna informacja dla rodziców

Bardzo poważnie traktujemy nasze obowiązki wobec dzieci i młodzieży poniżej szesnastego (16) roku życia, zgodnie z regulacjami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych online. Strona Internetowa nie jest przeznaczona do korzystania przez jakiekolwiek osoby w tej grupie wiekowej, i każda osoba poniżej 16 roku życia jest proszona o niepodawanie jakichkolwiek danych osobowych przez tę Stronę.

2.     Bezpieczeństwo

Wprowadziliśmy kilka środków bezpieczeństwa i narzędzi w celu zapewnienia zabezpieczenia danych osobowych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, bezprawnym wykorzystaniem lub zmianą. Żadna metoda transmisji lub przechowywania danych nie jest całkowicie bezpieczna. Nawet jeśli dokładamy wszelkich starań w celu ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa wszystkich informacji podawanych przez Ciebie przez Stronę Internetową lub w związku z nią. Jeśli masz podstawy przypuszczać, że Twój kontakt z nami nie jest już bezpieczny (np. jeśli niepokoi Cię kwestia bezpieczeństwa jakiegokolwiek konta użytkownika, które masz u nas), poinformuj nas niezwłocznie o wszelkich problemach, na które możesz napotykać, kontaktując się z nami z wykorzystaniem którejkolwiek z możliwości wymienionych w zakładce "Kontakt" na Stronie Internetowej https://www.cocacola.com.pl/Pamiętaj, że kontaktowanie się z nami pocztą tradycyjną opóźni zajęcie się przez nas problemem i dlatego może również opóźnić udzielenie przez nas odpowiedzi.

VI.      Witryny internetowe stron trzecich

Strona Internetowa zawiera linki do witryn stron trzecich. Witryny te utrzymywane przez strony trzecie, w tym strony należące do podmiotów z nami powiązanych, są poza naszą kontrolą, i w związku z tym nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony danych stosowane przez takie strony trzecie. Takie linki są zamieszczane wyłącznie dla Twojej wygody i nie implikują żadnej rekomendacji odpowiedniej witryny strony trzeciej z naszej strony. W każdym przypadku, w którym podajesz dane do płatności lub inne dane osobowe przez jedną z witryn stron trzecich, odpowiednia transakcja odbędzie się na stronie internetowej podmiotu zewnętrznego, a nie naszej, oraz wszystkie dane osobowe podane przez Ciebie będą gromadzone i sprawdzane zgodnie z odpowiednią polityką ochrony danych takiej strony trzeciej. Dlatego istotne jest, abyś zapoznał się z zasadami ochrony danych takich stron trzecich i ich praktykami w tym zakresie.

Na Stronie Internetowej używane są również komponenty oprogramowania, takie jak wtyczki z serwisów społecznościowych i innych serwisów, jak Facebook, Brightcove, Twitter, LinkedIn oraz Pinterest. Wtyczki są możliwe do zidentyfikowania dzięki logo lub dodatkowemu przyciskowi "Lubię to" (Facebook). W każdym przypadku, gdy odwiedzasz strony internetowe z użyciem tego rodzaju wtyczki, Twoja przeglądarka stworzy automatycznie bezpośrednie połączenie z serwerami serwisu, wysyłając treść wtyczek na Twoją przeglądarkę, a następnie wbudowując je w Stronę Internetową. Wskutek tego informacje przeglądane przez Ciebie na naszej stronie internetowej zostaną przesłane do odpowiedniego serwisu.

Jeśli klikniesz na przycisk "Lubię to", informacje zostaną przesłane bezpośrednio do Facebooka i będą tam przechowywane.

Polityki ochrony danych tych serwisów zawierają dokładniejsze informacje o celu i zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych przez nie, o Twoich prawach i ustawieniach, które mogą pomóc w ochronie Twojej prywatności.

 

VII.     Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w jaki sposób możesz korzystać z tych praw i jak możesz skontaktować się z nami?

Masz prawo:

 • do otrzymania kopii wszystkich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, wraz z określonymi informacjami powiązanymi;
 • do domagania się od nas aktualizacji lub poprawienia wszystkich nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia wszystkich danych niekompletnych;
 • do żądania wstrzymania przez nas przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
Masz również prawo, w określonych okolicznościach:
 • do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • do żądania od nas usunięcia Twoich danych osobowych;
 • do „ograniczenia” przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby mogło ono mieć miejsce nadal wyłącznie z zastrzeżeniem ścisłych ograniczeń; oraZ;
 • do żądania od nas „przesłania” podanych nam przez Ciebie danych osobowych, które są przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę lub w związku z wykonywaniem umowy pomiędzy Tobą i nami, do Ciebie lub do dowolnego wskazanego przez Ciebie odbiorcy.

Jeśli chcesz skorzystać z dowolnego z wyżej wymienionych praw do informacji, poprawienia, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawa do zgłoszenia sprzeciwu, do zlecenia transferu swoich danych lub zablokowania przetwarzania tych danych, możesz skontaktować się z nami z wykorzystaniem jednej z poniżej podanych możliwości.

1.     Możesz wysłać do nas e-mail na następujący adres: kontakt@cocacola.pl

2.     Możesz zadzwonić do nas na numer: 801-110-110.

3.     Możesz napisać do nas na następujący adres pocztowy:

Coca-Cola Poland Services sp. z o.o. al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

4.     Możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na następujący adres: DPO-Europe@coca-cola.com

5.     Będziemy wdzięczni za wyraźne wskazanie, aktualizacji lub zmiany których informacji przez nas sobie życzysz.

6.     Zgodnie z art. 77 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych będziesz nadal mieć prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (w szczególności w Państwie Członkowskim Twojego stałego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia), jeśli jesteś zdania, że jakiekolwiek z Twoich danych osobowych są przetwarzane w sposób stanowiący naruszenie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

VIII.    Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Zamierzamy przechowywać Twoje prawidłowe i aktualne dane osobowe. Usuniemy Twoje dane osobowe, kiedy nie będziemy już ich potrzebować.

Przechowujemy Twoje dane osobowe, które wykorzystujemy do celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, przez okres maksymalnie 2 lat, z zastrzeżeniem obowiązywania wymogów prawnych nakładających na nas obowiązek przechowywania Twoich danych osobowych przez okres dłuższy lub krótszy.

Aby dowiedzieć się, jak długo przechowujemy cookies na Twoim urządzeniu końcowym, zapoznaj się z naszą Polityką Cookies https://www.cocacola.com.pl/cookie-policy

IX.      Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Możesz sprawdzić, kiedy ta Polityka Prywatności została zaktualizowana po raz ostatni - na górze tej strony.

Wszystkie zmiany przewidywane w niniejszej Polityce Prywatności będą podawane do Twojej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem przed faktycznym wejściem w życie tych zmian.

Niniejsza Polityka Prywatności jest jedyną zatwierdzoną informacją CCS dotyczącą podejścia CCS do gromadzenia danych osobowych poprzez Stronę Internetową i sposobu wykorzystywania przez nas takich danych. Żadne streszczenia tej Polityki Prywatności generowane przez oprogramowanie strony trzeciej lub w dowolny inny sposób (np. w związku z "Platformą Preferencji Prywatności" lub "P3P") nie mają skutku prawnego i nie są dla nas wiążące w żaden sposób. Nie mogą one być wykorzystywane jako informacja zastępcza w stosunku do niniejszej Polityki Prywatności i nie zastępują ani nie zmieniają jej.

X.       Obowiązujące prawo

Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom polskiego prawa oraz wszelkim innym przepisom obowiązującym w Unii Europejskiej, i będzie interpretowana zgodnie z nimi.