W każdym z ponad 200 krajów, w których jesteśmy obecni, Coca-Cola działa na zasadzie systemu składającego się ze spółki zależnej właściciela marek (The Coca-Cola Company) oraz z lokalnych rozlewców, którzy odpowiedzialni są za produkcję i dystrybucję napojów. Ów system nie jest jednym podmiotem z prawnego czy administracyjnego punktu widzenia, a The Coca-Cola Company co do zasady nie zarządza jej niezależnyni rozlewcami ani ich nie kontroluje.

System Coca-Cola w Polsce składa się z dwóch firm: Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o. i Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.

Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o. jest spółką zależną The Coca-Cola Company i świadczy usługi konsultingowe w zakresie badań rynku, strategii marketingowych, jakości produktów oraz prowadzi działalność związaną z wodą mineralną i Centrum Usług Wspólnych dla spółek powiązanych.

Coca-ColaHBC Polska Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za produkcję gotowych do spożycia napojów bezalkoholowych pod znakami towarowymi The Coca-Cola Company, ich dystrybucję i sprzedaż na terenie Polski.

Dane spółek:

Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 23941, NIP 526-020-96-79, Kapitał zakładowy 18.629.500 PLN

Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., ul. Annopol 20, 03-236 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000015664, NIP: 524-21-06-963, Kapitał zakładowy 500.292.600 PLN

Zobacz informacje kontaktowe firm