Opakowania do napojów stanowią dużą część naszego współczesnego życia. Z jednej strony są niezbędne do przechowywania oraz ochrony naszej żywności, w tym napojów, gdyż zapewniają bezpieczeństwo i wygodę. Z drugiej jednak strony świat musi się obecnie zmierzyć z problemem wszechobecnych odpadów opakowaniowych.

Szacuje się, że na całym świecie w ciągu jednej minuty kupowanych jest milion plastikowych butelek i wiele z nich pozostaje wokół nas – średnio co minutę do oceanów na całym świecie trafia duża ciężarówka plastiku.

Jako wiodący producent napojów na świecie mamy świadomość, że jesteśmy częścią tego problemu i czujemy się odpowiedzialni za pomoc w jego rozwiązaniu. Wierzymy również, że każda butelka ma wartość i może zyskać drugie lub trzecie życie po jej początkowym zastosowaniu. Odpady opakowaniowe należy zbierać i poddawać recyklingowi, by tworzyć nowe butelki albo wykorzystać je w inny, korzystny sposób.

Na początku 2018 roku, podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, Prezes globalnej Coca-Cola James Quincey, ogłosił naszą wizję „Świat Bez Odpadów”. To kompleksowy plan pokazujący nasz wzmożony nacisk na cały cykl życia opakowania – od projektowania i produkcji butelek oraz puszek, po ich zebranie i recykling. To nasze wymierne wsparcie dla modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Jak możemy sprawić, aby nasz Świat Bez Odpadów był możliwy? Poprzez dedykowane działania oraz inwestycje w nasze opakowania i w naszą Planetę. W tym celu koncentrujemy się na trzech podstawowych filarach, takich jak: Projektowanie, Zbiórka i Partnerstwa.

Projektowanie: Tworzymy opakowania, które do 2025 roku będą w 100 procentach nadawały się do recyklingu, a do 2030 roku średnio 50 procent składu opakowań naszych produktów, trafiających do konsumentów, stanowić będą surowce wtórne. Innymi słowy – już żadna z naszych butelek nie będzie miała tylko jednego życia.


Zbiórka: Do 2030 roku pomożemy zebrać i poddać recyklingowi tyle butelek i puszek, ile trafia od nas do konsumenta. Nie ma znaczenia, skąd dana butelka lub puszka pochodzi. Chcemy, by każda z nich miała więcej niż jedno życie. Dlatego też współpracujemy z rządami w celu ulepszenia infrastruktury, inspirując i umożliwiając ludziom umieszczenie odpowiedniego opakowania we właściwym pojemniku oraz upewniając się, że zostanie ono poddane recyklingowi. Robimy to, bo wiemy, że każde opakowanie jest wartościowe.

Partnerstwa: Świat Bez Odpadów jest możliwy. Jesteśmy ogromną, globalną marką, dlatego chcemy wykorzystać nasz wpływ, by inspirować obywateli i pomóc im zrozumieć, co, jak i gdzie poddawać recyklingowi. Nie jesteśmy jednak w stanie zrobić tego sami, dlatego współpracujemy z rządami, ekspertami, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami analitycznymi i społecznościami lokalnymi, by uczynić recykling bardziej dostępnym i istotnym dla nas wszystkich.

Współpracujemy z partnerami m.in. przy projektach oczyszczania plaż i rzek oraz z dostawcami technologii w celu usprawnienia procesu recyklingu. Najlepszym przykładem działań usprawniających proces recyklingu, jest program Zero Waste Future, którego pilotaż przeprowadziliśmy w Grecji.