Woda jest najcenniejszym zasobem Ziemi, ale jednocześnie jest zasobem zagrożonym. Dla jednych jest dostępna, dla innych – nieosiągalna. Często nadużywamy wody, przez co jej zasoby się kurczą.

• Do 2025 roku 1,8 miliarda ludzi będzie mieszkać w krajach o absolutnym niedoborze wody.

Dostęp do bezpiecznej, czystej wody jest niezbędny do życia i rozwoju społeczeństw, a także działalności produkcyjnej firm. Jako system Coca-Cola bierzemy na siebie odpowiedzialność za to, by korzystać z tych cennych zasobów w sposób odpowiedzialny i jak najbardziej efektywny.

Nasza kompleksowa strategia zarządzania zasobami wodnymi obejmuje odpowiedzialne praktyki i procesy w naszych zakładach, ochronę zasobów wodnych, ale także zrównoważone działania na rzecz społeczności, w tym edukację naszych konsumentów. Odpowiedzialne zarządzanie wodą przy produkcji, ochrona jej zasobów i zapewnienie dostępu do wody społecznościom, które cierpią z powodu jej niedostatku, to tylko niektóre z naszych priorytetów dotyczące 17 ambitnych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Nieustannie poszukujemy nowych sposobów na zmniejszenie zużycia wody w naszych rozlewniach, a także na oczyszczanie i ponowne wykorzystanie ścieków wodnych oraz na uzupełnienie poziomu wody. Robimy to, oddając naturze i społecznościom taką samą ilość wody, jaką zużywamy do produkcji napojów, bo wierzymy, że każda kropla wody to skarb.

Od 2015 roku zwracamy naturze i społecznościom każdą kroplę wody, którą zużywamy. 
W 2017 roku zwróciliśmy do środowiska więcej wody niż zużyliśmy do produkcji naszych napojów, co w sumie stanowiło globalnie wartość 155 procent.

Dzięki programom związanym z ochroną wody, które wspieramy jako Coca-Cola, do 2020 roku ponad 10 milionów osób ze 170 krajów z całego świata uzyska dostęp do bezpiecznej wody pitnej i urządzeń sanitarnych.

Coca-Cola prowadzi obecnie w Europie 36 programów wodnych w 17 krajach. W samym 2018 roku całkowita objętość wody, którą oddaliśmy naturze i społecznościom, wyniosła 47 miliardów litrów, co stanowi 181 procent wody użytej do produkcji naszych napojów. Taka ilość mogłaby napełnić 19 000 olimpijskich basenów wodnych rocznie.


Na naszych kluczowych rynkach w Europie nawiązaliśmy i rozwinęliśmy partnerstwa m.in. z takimi organizacjami, jak WWF, GWP-Med, UNDP czy New World. Współpracujemy także z rządami państw, społecznościami i organizacjami, co stwarza nam wiele możliwości do wspólnych działań.

Dzięki naszemu programowi „Niekonwencjonalne zasoby wody” wdrożonemu we współpracy z GWP-Med i przy pomocy finansowej Fundacji Coca-Cola, wsparliśmy ponad 100 projektów związanych
z wydajnością wody na 38 wyspach Morza Śródziemnego dotkniętych suszą (w Grecji, na Cyprze, we Włoszech i na Malcie). Przez 10 lat partnerstwa wdrożyliśmy ponad 100 projektów mających na celu zbieranie wody deszczowej, oczyszczanie ścieków i rozsądne gospodarowanie wodą, a także działania edukacyjne i podnoszące świadomość naszych pracowników i lokalnych społeczności.

W ramach naszego programu „Żyjący Dunaj”, który prowadzimy we współpracy z WWF i przy wsparciu finansowym Fundacji Coca-Cola, działamy na rzecz rzeki Dunaj, której zagraża wyschnięcie. Dzięki naszym działaniom, mającym na celu uzupełnienie wód Dunaju oraz odnowienie i ochronę terenów podmokłych, udało nam się przywrócić życie w tym ekosystemie, jakiego nie było tam od 150 lat.

Program „Żyjący Dunaj” wspiera różnorodność biologiczną, ptactwo wędrowne, łagodzenie skutków powodzi, turystykę przyrodniczą i naturalne oczyszczanie wody. Akcja ma przyczynić się również do uzupełnienia dorzecza Dunaju o 12 milionów m3 do 2020 roku i przywrócenia powierzchni dorzecza o  ponad 53 km2, która odpowiada obszarowi ponad 7422 boisk piłkarskich.