Wierzymy, że każda butelka ma wartość i może zyskać drugie lub trzecie życie po jej początkowym zastosowaniu. Na własnym przykładzie pokazujemy, że odpady opakowaniowe należy zbierać i poddawać recyklingowi, by tworzyć nowe butelki albo wykorzystać je w inny, korzystny sposób.

W 2018 roku poddaliśmy recyklingowi ekwiwalent 40 proc. butelek PET, które trafiły od nas do konsumentów.

Już teraz około 99 procent naszych opakowań w Polsce nadaje się do recyklingu.

W Coca-Cola naszą największą ambicją jest „Świat Bez Odpadów” (World Without Waste). Aby ją osiągnąć, zobowiązaliśmy się, że do 2030 roku będziemy zbierać i przetwarzać taką ilość butelek i puszek, jaka trafi od nas do konsumentów. Dążymy też do tego, aby połowa składu opakowań naszych produktów pochodziła z surowców wtórnych. Chcemy, aby Świat bez Odpadów przestał być naszym celem, a stał się rzeczywistością. Wiemy, że jest to ogromne wyzwanie, któremu czoła stawić musimy wszyscy. Dlatego od kilku lat współpracujemy z gminami, ekspertami czy organizacjami pozarządowymi i angażujemy do wspólnych działań pozostałych przedstawicieli rynku, naszych pracowników, a teraz również naszych konsumentów.

W tym celu zainaugurowaliśmy długofalową kampanię edukacyjną „11 kroków do Świata Bez Odpadów”, która jest zaplanowana na najbliższe 11 lat. Ma ona uświadamiać, jak ważna jest segregacja, zbiórka i recykling opakowań plastikowych oraz zachęcać do podjęcia wspólnego wysiłku na rzecz ochrony naszej Planety. W ramach inicjatywy konsumenci mogą korzystać z nowej platformy Green Lab (https://greenlab.pl/ ), gdzie mogą poszerzać swoją wiedzę na tematy środowiskowe, znaleźć garść inspiracji, w tym infografiki bogate w praktyczne porady, np. jak segregować odpady. Na stronie znajdą się również ciekawe wywiady oraz video, a także konkursy angażujące użytkowników do wprowadzenia pozytywnych zmian we własnym otoczeniu.

Jej tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Wszystkie ręce na pokład”, ponieważ wierzymy, że tylko dzięki wspólnym działaniom możemy osiągnąć tak istotny cel, jakim jest Świat Bez Odpadów.

Z tego powodu nawiązaliśmy współpracę m.in. z wyjątkowym start-upem Skriware, który tworzy polską drukarkę 3D wykorzystującą do druku filament – plastikową masę tworzoną z recyklingowanego tworzywa PET. Dzięki niekonwencjonalnemu podejściu do tej techniki stworzyli oni autorskie rozwiązania edukacyjne, pomagające zrozumieć zagrożenia, z jakimi mierzy się nasza planeta każdego dnia. Firma daje młodym ludziom możliwość spróbowania swoich sił w programowaniu, projektowaniu i budowaniu własnych inteligentnych zabawek. Ich wyjątkowe podejście do robotyki, przygotowana własnoręcznie platforma e-learningowa, jak i wirtualna biblioteka z gotowymi modelami i kreatorami modeli pomaga rozwijać interdyscyplinarne umiejętności użytkownikom ich wyjątkowego naukowego ekosystemu.

Razem ze Skriware wsparliśmy także Olimpiadę Zwolnieni z Teorii. W tegorocznej edycji tego wyjątkowego konkursu jako Coca-Cola postawiliśmy przed uczestnikami wyzwanie: „Czy Świat Bez Odpadów jest możliwy?” i zaprosiliśmy zespoły do przeprowadzenia projektu społecznego dotyczącego edukacji na temat recyklingu, redukcji odpadów i budowania świadomości ekologicznej. Na platformie w wyzwaniu wystartowało 60 projektów, a 23 zespoły ukończyły swoje projekty. Dzięki naszej współpracy, 10 najlepszych projektów zostało nagrodzonych w pełni wyposażonymi pracowniami druku 3D wraz z materiałami edukacyjnymi.