Nasze zaangażowanie inwestycyjne w projekty społeczne w Polsce (mierzone zgodnie z metodologią London Benchmarking Group) wyniosło w 2015 roku ponad 1mln złotych a jego beneficjenami było blisko 850 tys. osób. Cieszymy się, że nasze zaangażowanie społeczne zostało zauważane i doceniane, czego wyrazem jest zajęcie przez naszą spółke pierwszego miejsca w rankingu firm odpowiedzialnych społecznie w branży FMCG w 2016 roku oraz trzeciego w klasyfikacji generalnej.