Jakie jest stanowisko Coca-Coli w sprawie zmian klimatycznych i jak Spółka odnosi się do tego problemu?

Jakie działania podejmuje Coca-Cola Company na rzecz ochrony zasobów wody, aby zapewnić jej wystarczającą ilość dla ludności?

Skoro Spółka dba o środowisko, to dlaczego sprzedaje wodę butelkowaną?

Jakie jest stanowisko Spółki wobec przepisów dotyczących butelek oraz obowiązkowych kaucji za opakowania?