Podobnie jak w przypadku kształtowania relacji z partnerami biznesowymi, dążymy do budowania długotrwałych relacji również z organizacjami pozarządowymi. Tym samym spółka koncentruje się raczej na wspólnym realizowaniu wieloletnich programów społecznych, niż na włączaniu się w projekty jednorazowe. Koncentrujemy się na następujących obszarach potencjalnej współpracy:

  1. Troska o zasoby wodne, w szczególności zasoby wody pitnej

  2. Zapewnienie wody pitnej w sytuacjach klęsk żywiołowych

  3. Wolontariat pracowniczy

  4. Promocja recyklingu

  5. Zaangażowanie w pomoc i rozwój społeczności lokalnych w pobliżu zakładów produkcyjnych

  6. Promocja zrównoważonej konsumpcji/produkcji żywności oraz zrównoważonego rozwoju

Organizację mogą zwracać się z propozycjami współpracy korzystając z adresu email infopl@cchellenic.com