Czysta i dostępna woda jest niezbędna dla zdrowia społeczności, a my w skali globalnej jako grupa CC HBC zobowiązaliśmy się odpowiedzialnie korzystać z tego cennego zasobu. To dla nas bardzo ważne.

W Polsce, każdy z naszych zakładów posiada wdrożone specjalne programy ochrony zasobów wodnych. Naszym celem jest ciągłe ograniczanie zużycia wody do produkcji co skutkuje zmniejszeniem jej zużycia z 3,24 litra/litr gotowego produktu w 2001 do poziomu 1,94 litra/litr gotowego produktu w roku 2015.

Dodatkowo jako pierwsi w Polsce rozpoczęliśmy zewnętrzną europejską certyfikację naszych zakładów w zakresie zarządzania zasobami wodnymi EWS. O naszych działaniach możesz przeczytać m.in. w raporcie społeczno-ekonomicznym 2016.

W ramach Funduszu Kropli Beskidu od 2005 roku zrealizowaliśmy ponad 100 projektów dla społeczności lokalnych mających na celu ochronę zasobów wodnych oraz edukację ekologiczną w tym zakresie.