Uważamy, że zmiany klimatyczne stanowią ogromne wyzwanie, które wymaga współpracy rządu, przedsiębiorstw i społeczeństwa. Zdajemy sobie sprawę z wagi tego tematu i dlatego w Polsce do 2020 r. planujemy zmniejszyć naszą emisję CO2 w całym łańcuchu dostaw o 45% w stosunku do emisji z 2014 r.