Produkujemy wodę butelkowaną, aby zaspokoić ludzką potrzebę smaku, wygody i mobilności. Zarówno w przypadku wody butelkowanej, jak i pozostałych naszych napojów zobowiązujemy się do odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych i ograniczania naszego wpływu na środowisko.

Większość naszych butelek i puszek całkowicie poddaje się recyklingowi, wspieramy także lokalne programy odzyskiwania surowców.

Razem z naszym partnerem: Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. organizujemy akcje edukacyjne mające na celu podnoszenie świadomości w zakresie gospodarki zużytymi opakowaniami.

Inwestujemy również w innowacyjne opakowania, które zużywają mniejszą ilość materiałów i w większym stopniu wykorzystują surowce odnawialne. Kropla Beskidu jest dostępna w opakowaniach PlantBottle wykonanych do 30% z materiałów roślinnych.

Dodatkowo, konsekwentnie zmniejszamy wagę naszych opakowań z 30,1g/litr w 2010 roku do 16,6g/litr w 2015 roku.