W 2015 roku moi koledzy w USA, Australii oraz kilku krajach w Europie opublikowali listę partnerstw i osób, z którymi podjęli współpracę w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia, i które otrzymały finansowanie od firmy Coca-Cola. Zobowiązałem się do zrobienia tego samego i dziś opublikowaliśmy szczegółowe dane dotyczące projektów sfinansowanych przez nas w Polsce.

Jestem przekonany, że tak właśnie należało postąpić. Uważam również, że warto zrozumieć, dlaczego zdecydowaliśmy udostępnić te informacje.

Wspieramy finansowo partnerstwa z zewnętrznymi organizacjami i ekspertami, aby zwiększyć naszą wiedzę na temat znaczenia, jakie mają nasze napoje w codziennej diecie, oraz na temat korzyści płynących z aktywności fizycznej przy stosowaniu zbilansowanej diety. Zdaję sobie sprawę, że niektóre osoby poddają pod wątpliwość kwestie, czy takie prace są odpowiednie i wystarczająco jawne, i czy wyjaśniliśmy nasze zaangażowanie w najlepszy sposób.

Dlatego dziś publikujemy listę partnerstw w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia, które sfinansowaliśmy w Polsce począwszy od 2010 roku. To początek procesu, w ramach którego udostępniamy te informacje globalnie, a publikowane informacje będą corocznie aktualizowane.

Kilka lat temu Coca-Cola zobowiązała się do odegrania roli w walce z problemem otyłości. W Polsce nasza strategia składa się z dwóch elementów. Po pierwsze, edukacja z zakresu zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz dokonywania świadomych wyborów, i po drugie – wspieranie ludzi w prowadzeniu bardziej aktywnego stylu życia.

W ciągu ostatnich pięciu lat przekazaliśmy kwotę 1 997 478,38 PLN na wsparcie partnerstw w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia.

W Polsce większość środków jest przeznaczona na programy realizujące działania, które mogą przynieść pozytywne zmiany w społecznościach, gdzie są prowadzone. Fundamentem The Coca-Cola Company jest wspieranie społeczności lokalnych wszędzie, gdzie prowadzimy działalność. Udostępniane przez nas informacje obejmują kwotę finansowania i rok, w którym udzielono wsparcia przez The Coca-Cola Company w Polsce lub The Coca-Cola Foundation w Atlancie.

Mam nadzieję, że dzięki temu sfinansowane przez nas programy partnerskie będą odpowiednio wyjaśnione. Jesteśmy dumni z wkładu, jaki wnosimy do społeczności. Zachęcamy do zapoznania się informacjami na temat inicjatyw i programów, które wspieraliśmy oraz organizacji i osób, z którymi współpracowaliśmy.

W nadchodzących tygodniach będziemy słuchać, wyciągać wnioski i rozwijać nowe podejście, które wyznaczy nasze przyszłe działania.  Będziemy wdzięczni za Państwa komentarze i uwagi, które można przekazać za pośrednictwem politykatransparentności@coca-cola.com.pl, dzięki czemu Państwa opinie zostaną uwzględnione w ramach tego procesu.


Z poważaniem,


Stoyan Ivanov
Dyrektor Operacyjny The Coca-Cola Company
Na Polskę i kraje bałtyckie

politykatransparentnosci@coca-cola.com