Zgodnie z polityką transparentności, w ramach której The Coca- Cola Company zobowiązała się do upublicznienia informacji na temat finansowania przez nią partnerstw i badań naukowych, dotyczących zdrowia i jakości życia, my także udostępniamy listę organizacji oraz ekspertów, z którymi współpracowaliśmy i konsultowaliśmy się.

Nasza firma zapewnia wsparcie finasowe dla działań dotyczących udostępniania praktycznych informacji na temat odżywania, aktywności fizycznej oraz stylu życia konsumentom i środowisku naukowemu w Polsce. Działania te obejmują wsparcie dla programów edukujących konsumentów na temat zdrowego życia, prelekcje na konferencjach oraz przygotowywanie materiałów edukacyjnych.

Umieszczenie na liście osoby nie oznacza, że ta osoba utrzymuje obecnie jakiekolwiek relacje z The Coca-Cola Company.

Poniżej znajduje się lista ekspertów, z którymi nasza firma współpracowała w latach 2010-2016. Całkowita wartość tej współpracy w tym czasie wynosi 180 671,88 PLN. Środki te zostały przeznaczane na granty na podróże, powiązane wydatki i honoraria.

Dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak

Dr hab. N med. Lucyna Ostrowska

Prof. Dr hab. N med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

Dr n med. Piotr Jędrusik

Prof. Dr hab. N med. Ryszard Gellert

Prof. Dr hab. N med. Zbigniew Gaciong

Dr n med. Agnieszka Jarosz

Dr Inż Katarzyna Okręglicka

Jedna osoba, z którą współpracowaliśmy w przeszłości, odmówiła umieszczenia swojego nazwiska na liście. Łączna kwota finansowania przekazana tej osobie w ciągu ostatnich pięciu lat wynosi 4 952,93 PLN. Kwota ta została zawarta w całkowitej kwocie podanej powyżej.