Wciąż zmieniamy

WCIĄŻ ZMIENIAMY

Wiemy, że oczekujecie od nas więcej. My również chcemy robić więcej niż tylko napoje. Chcemy być częścią zmiany. Poczucie odpowiedzialności i wizja lepszej przyszłości dla wszystkich to wartości, które są podstawą naszej globalnej kampanii #WCIĄŻZMIENIAMY.

Pragniemy stać się częścią zmiany i stawić czoła wyzwaniom, z którymi musi mierzyć się dzisiejszy świat. Problem odpadów opakowaniowych, ograniczone zasoby wodne oraz aktywizacja zawodowa kobiet i młodzieży to szczególne obszary naszej troski. Dzięki wielu projektom, które prowadzimy w Europie i na świecie, nieustannie robimy postępy, wciąż jednak chcemy robić więcej. Nawet teraz, gdy to czytasz, aktywnie działamy i #WCIĄŻZMIENIAMY.

 

NASZE DZIAŁANIA

Recyklomaty - nowy wymiar selektywnej zbiórki
event_recyklomat_original.jpg
#WCIĄŻZMIENIAMY - Nie chcemy tylko produkować napojów. Chcemy dokonać realnych zmian
Nie chcemy tylko produkować napojów. Chcemy dokonać realnych zmian.
Jak Coca-Cola wspiera kobiety i młodych na rynku pracy
Równe szanse jako norma
Droga Coca-Coli do Świata Bez Odpadów
Świat bez odpadów jest możliwy
Jak Coca-Cola chroni zasoby wodne?
Woda. Najcenniejszy zasób naturalny

Social Media

Followers
Views